جاذبه های زوریخ

0
خیابان نیدر دورف
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بنای یادبود اولریش زویینگلی
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
هاپتبانهوف (ایستگاه اصلی)
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لنین آپارتمان زوریخ
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اولد تاون زوریخ
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای فغامونستا
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لیندنهوف پلاتز
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لیمات کوآی
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه هانس والدمن
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لیمات

لیمات

Limmat
5
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 3 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان بانهوف
5
(از 2 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 1 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه فوتبال جهانی فیفا
4
(از 2 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 15 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گغوس مونستا
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه زوریخ
5
(از 2 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 1 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دفتر مرکزی فیفا
4
(از 1 نقد و بررسی)
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 9 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تله کابین آدلیسویل فلسنگ ال ای اف ای جی
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ وحش زوریخ
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوه یوتلیبرگ

کوه یوتلیبرگ

Uetliberg Mountain
0
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه هنر (کونستاس زوریخ)

موزه هنر (کونستاس زوریخ)

Museum of Art (Kunsthaus Zurich)
0
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه لندز

موزه لندز

Landesmuseum
0
زوریخ / سوئیس
رتبه در زوریخ 16 از 20 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده