رستوران های ماسال

1.5
از 4 رای
رستوران یادگار پدر

رستوران یادگار پدر

Yadgar Pedar Restaurant $$ اقتصادی
4.3
(از 2 نقد و بررسی)
ماسال / ایران
رتبه در ماسال 2 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران کاج ماسال

رستوران کاج ماسال

Masal Pine Restaurant $$ اقتصادی
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
ماسال / ایران
رتبه در ماسال 4 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران هاراشید

رستوران هاراشید

Harashid Restaurant $$ اقتصادی
4.2
(از 3 نقد و بررسی)
ماسال / ایران
رتبه در ماسال 3 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
رستوران خزر ماسال

رستوران خزر ماسال

Masal Khazar Restaurant
3.9
(از 3 نقد و بررسی)
ماسال / ایران
رتبه در ماسال 5 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
رستوران خانی

رستوران خانی

Khani Restaurant $$ اقتصادی
4.5
(از 3 نقد و بررسی)
ماسال / ایران
رتبه در ماسال 1 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
رستوران هتل فردین معصومی

رستوران هتل فردین معصومی

Restaurant of Fardin Masoumi Hotel
3.7
(از 2 نقد و بررسی)
ماسال / ایران
رتبه در ماسال 6 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده