Close
رستوران شاندیز جردن
Schima Janghorban
نقدها:
گزارش
بهترین شیشلیک تهران-جردن شاندیز
توصیه شده توسط کاربر

رستوران جردن شاندیز برای شیشلیک های معر‌وفی که داره زبانزد خاص و عام هست.
در این رستوران سالن بزرگ و شیکی هم برای مراسم ها و برنامه های خانوادگی در نظر گرفته شده.
نان تازه و ماست چکیده هم از ملزومات اسن رستوران هستن.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: