Close
مسد جامع دزفول
امید
نقدها:
گزارش
مسجد جامع دزفول
توصیه شده توسط کاربر

واقع شده در خیابان امام خمینی روبروی درب بازار قدیم مسجدی تاریخی با بنای اولیه مربوط به قرن پنجم هجری قمری که در دوره صفویه و قاجاریه مورد بازسازی قرار گرفته و داری چندین صحن و شبستان هست و ستون های ضخیم با قطر زیاد با سنگ های قالبی بزرگ و کاشی های فیروزه ای که در نور خورشید جلوه زیبایی به مسجد میبخشه #تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: