جاذبه های دزفول

0
خانه سفال دزفول

خانه سفال دزفول

Dezful Sofal House
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 27 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
حمام کرناسیون
4
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 23 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
بازار کهنه دزفول
3.8
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 26 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قنات قمش چوقابفون

قنات قمش چوقابفون

Choghabafun Subterranean Canal
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 12 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پل قدیم دزفول (پل رومی ، پل اندامش)
4
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 23 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
دریاچه شهیون
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب های آبی دزفول
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 25 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خانه تیز نو
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 28 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
خانه تاریخی سوزنگر

خانه تاریخی سوزنگر

Souzangar Historical House
4
(از 2 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 21 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سردشت دزفول

سردشت دزفول

Sardasht Dezful
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه قلقچی

خانه قلقچی

Qalqchi House
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چال کندی

چال کندی

Chal kandi
5
(از 3 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 2 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دره کول خرسان (دره اشکفت زرده)
4.6
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 4 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
رودخانه دز
4.6
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 4 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
آرامگاه یعقوب لیث
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 1 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
آبشار شوی (تله زنگ)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 11 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پل جدید دزفول (پل شریعتی)

پل جدید دزفول (پل شریعتی)

New Dezful Bridge (Shariati Bridge)
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سنگواره برد کژدم

سنگواره برد کژدم

Bard Kazhdom Fossil
3
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 22 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه شاداب

قلعه شاداب

Shadab Castle
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه طلوعی فر

خانه طلوعی فر

Toloee far House
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده