Close
برج های دوقلوی پتروناس
Farnush
نقدها:
گزارش
برج های زیبای پتروناس
توصیه شده توسط کاربر

اگر هتلتون نزدیک برج های پتروناس نبود استفاده از گرب تاکسی آنلاین کم هزینه و به صرفست و می توانید هم روز و هم شب دو بار به دیدن این برج های خاص بروید به نظرم هم روز هم شب دیدنش جذاب و در کنارش خانم ها از پاساژها برج هم می تونند خرید کنند ?

نوع سفر:
تاریخ سفر: