Close
جزیره بیوک ادا
سیمین ابراهیمی کرمانی
نقدها:
گزارش
بویوک آدا
توصیه شده توسط کاربر

برای رفتن به بویوک ادا باید از اسکله های کاباتاش / امینونو / کادیکوی سوار فری بوت شوید . در اسکله کاباتاش برای پرداخت بلیط آکبیل کارت را از من قبول نکردند پس پول نقد همراهتان داشته باشید. درجزیره میتوانید دوچرخه کرایه کنید یا سوار درشکه شوید و یا مثل من پیاده کوچه های جزیره رو کشف کنید . برای عکاسی جای بسیار خوبیست.جزیره پر بود از درخت های خرزهره به رنگ های مختلف و گل های کاغذی بنفش.قدم زدن در این فضا و شنیدن صدای پرنده ها خیلی لذتبخش بود.

قیمت بلیط مسیر رفت یا برگشت هرکدام: 7.5 لیر

نوع سفر:
تاریخ سفر: