Close
میدان اروپا تفلیس
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
میدانی کوچک در مرکز تفلیس
توصیه شده توسط کاربر

این میدان که در نزدیکی مجسمه شاه وختانگ قرار داره به نام میدان اروپایی نام گرفته و به نظرم در راستای تلاشهای این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا این نام بر آن قرار داده شده. خود میدان دیدنی خاصی ندارد اما از جاذبه های اطراف آن می توان به تلکابین تفلیس، نماد مادر گرجستان، محله تفلیس قدیم و ریک پارک اشاره کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: