Close
رستوران شاندیز جردن
Z_fard
نقدها:
گزارش
بی رقیب
توصیه شده توسط کاربر

بیشتر از ده ساله که مشتری پروپاقرص رستوران شاندیز جردنم و حداقل ماهی دوبار یا بصورت حضور در رستوران و یا سفارش تلفنی مهمان غذای بی نظیر اون هستم. با توجه به اینکه زیاد اهل رستوران گردی و امتحان رستوران های مختلف در سراسر کشورم به جرات میگم شاندیز جردن با ارائه غذایی تهیه شده از بهترین و تازه ترین مواد اولیه، در حجم قابل توجه و دارا بودن فضای بسیار لوکس و زیبا و کارکنانی مودب و مهمانواز و قیمتی که با تمام اوصاف یاد شده و درمقایسه با رستوران های ارائه دهنده غذای مشابه،همچنان در حد متوسط نگه داشته شده!،از نظر من بی رقیب و پبشتازه این عرصه است. تجمع مراجعه کننده گان در اخر هفته ها و روزهای تعطیل در جلوی در رستوران که به انتظار خالی شدن میزی جهت امکان ورود به سالنند، خود دلیلی بر این مدعاست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: