Close
خانه تاریخی کلبادی
سیمین ابراهیمی کرمانی
نقدها:
گزارش
عمارت کلبادی
توصیه شده توسط کاربر

هر روزی که مایل باشید (در ساعات اداری ) حتی جمعه ها میتوانید از مکان بازدید کنید .حمام وزیری در کنار آن قرار دارد و از داخل حیاط عمارت کلبادی میتوانید بسمت حمام وزیری بروید(هزینه ورودی ندارد). داخل ساختمان اشیای قدیمی برای بازدید وجود دارد عکسبرداری داخل ساختمان ممنوع است.    هزینه ورودی برای عمارت کلبادی :  نفری 2500 تومان. آدرس:  از میدان امام خمینی وارد خیابان آزادی شوید و بعد از 800 متر وارد خیابان فردوسی شوید، بعد از 600 متر وارد خیابان جمهوری شوید، بعد از 600 متر به میدان انقلاب می‌رسید، وارد خیابان انقلاب شوید، بعد از 150 متر به سمت چپ بپیچید و وارد خیابان انبار نو شوید، بعد از حدود 150 متر خانه‌ی تاریخی کلبادی در سمت چپ شما قرار دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: