Close
چشمه علی دامغان
نیلوفر ورزش نژاد
نقدها:
گزارش
شکوه آب در دل کویر
توصیه شده توسط کاربر

چشمه علی منطقه ییلاقی در ۳۵ کیلومتری شمال شهر دامغان است. چشمه ای زیبا و عمارتی متعلق به دوران قاجار تشکیل دهنده تفرجگاه باصفایی برای شاهان قاجار، خصوصا محمدعلی شاه بوده.
در اطراف این چشمه، دو عمارت کوچک وجود دارد. یکی از این عمارت ها در دوره صفویه ساخته شده و توسط فتحعلی شاه قاجار ترمیم شده و عمارت بزرگتر به دستور آقا محمد خان قاجار ساخته شده است که به علت تعمیرات، داخل آن قابل بازدید نبود.
فروردین ماه شاید خیلی زمان مناسبی برای بازدید از این منطقه نباشد چون هنوز درختان سبز نشده اند و این منطقه سرد است ولی با اینحال ما از دیدن این چشمه در دل کوه ها و منطقه کویری سمنان بسیار لذت بردیم.
اکثر خانواده ها با وسایل کامل برای اقامت نیم روزه و صرف نهار به این منطقه آمده بودند.
توصیه میکنم در سفر به استان سمنان این منطقه را از دست ندهید

نوع سفر:
تاریخ سفر: