جاذبه های دامغان

0
مقبره چهل دختران

مقبره چهل دختران

Tomb Of Chehel Dokhtaran
3
(از 5 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 17 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 60٪ از 5 رای
مشاهده
عمارت قراولخانه

عمارت قراولخانه

Qaravolkhaneh Mansion
3
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 11 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده محمد ابن موسی کاظم

امامزاده محمد ابن موسی کاظم

Imamzadeh Mohammad Ibn Mosa Kazem
3
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 11 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه پیر علمدار (آرامگاه محمد ابراهیم حاکم)
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 3 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
امامزاده سید جعفر

امامزاده سید جعفر

Imamzadeh Seyed Jafar
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 13 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
چشمه علی دامغان
3.8
(از 13 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 16 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 77٪ از 13 رای
مشاهده
مسجد تاریخانه

مسجد تاریخانه

Tarikhaneh Mosque
4.1
(از 10 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
بازار دامغان
5
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 1 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع دامغان

مسجد جامع دامغان

Damghan Jame Mosque
4.1
(از 7 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 9 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
پارک ملت

پارک ملت

Mellat Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 4 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج مهماندوست

برج مهماندوست

Mehmandust Tower
3
(از 3 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 15 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 33٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه نمک حاج علیقلی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 2 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
غار شیر بند

غار شیر بند

Shirband Cave
4
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 4 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت لطفی

عمارت لطفی

Lotfi Mansion
4
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 7 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه تاریخی دامغان

موزه تاریخی دامغان

Damghan Historical Museum
4
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 7 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تپه حصار دامغان

تپه حصار دامغان

Damghan Tepe Hisar
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 13 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
چشمه قلقل

چشمه قلقل

Qolqol Cheshmeh
4
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 4 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک معلم

پارک معلم

Moalem Park
0
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 18 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بوستان امام حسین
0
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 18 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه امیریه

قلعه امیریه

Amiriyeh Castle
0
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 18 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده