جاذبه های استان سمنان

0
پارک آبشار شاهرود

پارک آبشار شاهرود

Shahroud Waterfall Park
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 10 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
روستای ابر شاهرود
3
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 13 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای مجن

روستای مجن

Mojen Vilage
4
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 11 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار مجن شاهرود

آبشار مجن شاهرود

Shahrud Mojen Waterfall
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 3 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار شاهرود

بازار شاهرود

Bazaar of Shahrood
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سد مجن

سد مجن

Mojn Dam
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 5 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سلام قسمت مربوط به نوشتن نقد و بررسی فعال نیست.
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 2 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل ابر

جنگل ابر

Abr Forest
4.8
(از 8 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 1 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
4.1
(از 8 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 2 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

Tomb of Sheykh Abolhasan Kharghani
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 4 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
مسجد جامع سمنان

مسجد جامع سمنان

Semnan Central Mosque
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 6 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار شیخ علاء الدوله

بازار شیخ علاء الدوله

Sheikh Ala Aldoleh Bazaar
3
(از 2 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 7 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد امام (سلطانی)
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 3 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه گرمابه پهنه

موزه گرمابه پهنه

Garmabeh Pahneh Museum
4
(از 4 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 5 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دروازه ارگ سمنان
3.7
(از 8 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 8 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
باغ موزه امیر (موزه شهر سمنان)
5
(از 5 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 1 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مقبره چهل دختران

مقبره چهل دختران

Tomb Of Chehel Dokhtaran
3
(از 5 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 17 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 60٪ از 5 رای
مشاهده
عمارت قراولخانه

عمارت قراولخانه

Qaravolkhaneh Mansion
3
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 11 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده محمد ابن موسی کاظم

امامزاده محمد ابن موسی کاظم

Imamzadeh Mohammad Ibn Mosa Kazem
3
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 11 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه پیر علمدار (آرامگاه محمد ابراهیم حاکم)
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 3 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده