جاذبه های استان سمنان

0
مقبره چهل دختران

مقبره چهل دختران

Tomb Of Chehel Dokhtaran
3
(از 5 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 17 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 60٪ از 5 رای
مشاهده
عمارت قراولخانه

عمارت قراولخانه

Qaravolkhaneh Mansion
3
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 11 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده محمد ابن موسی کاظم

امامزاده محمد ابن موسی کاظم

Imamzadeh Mohammad Ibn Mosa Kazem
3
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 11 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه پیر علمدار (آرامگاه محمد ابراهیم حاکم)
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 3 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
امامزاده سید جعفر

امامزاده سید جعفر

Imamzadeh Seyed Jafar
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 13 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
چشمه علی دامغان
3.8
(از 13 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 16 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 77٪ از 13 رای
مشاهده
مسجد تاریخانه

مسجد تاریخانه

Tarikhaneh Mosque
4.1
(از 10 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
بازار دامغان
5
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 1 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع دامغان

مسجد جامع دامغان

Damghan Jame Mosque
4.1
(از 7 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 9 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
پارک ملت

پارک ملت

Mellat Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 4 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار نمکی گرمسار
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

Tomb of Sheykh Abolhasan Kharghani
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 3 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی
4.1
(از 7 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 2 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
جنگل اولنگ

جنگل اولنگ

Olang Forest
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 4 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل ابر

جنگل ابر

Abr Forest
4.8
(از 7 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 1 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
آبشار مجن شاهرود

آبشار مجن شاهرود

Shahrud Mojen Waterfall
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 2 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
معدنهای نمک گرمسار
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 6 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
دروازه ارگ سمنان
3.7
(از 7 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 8 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
کاروانسرای ده نمک
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
آرادان / ایران
رتبه در آرادان 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
موزه گرمابه پهنه

موزه گرمابه پهنه

Garmabeh Pahneh Museum
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 7 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده