Close
کعبه زرتشت (بن خانک)
شکوفه.
نقدها:
گزارش
کعبه زرتشت
توصیه شده توسط کاربر

کعبه زرتشت نام سازه ای سنگی و پر رمز و راز در نقش رستم،کنار روستای زنگی آباد در مرودشت فارس است.این بنا در دوران باستان بنایی مهم و ارزشمند بوده است و حدود ۵۲۰ ق.م همزمان با شروع ساخت تخت جمشید بنا شده است و حدود ۵کیلومتر با شهر پارسه یا همان تخت جمشید فاصله دارد.بخشی از داخل آن با دود پوشیده شده است.این بنا ساختار مکعب مستطیل دارد با یک ورودی و پله های سنگی‌.جنس این بنا سنگ آهک سفید مرمر نماست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: