Close
موزه مقدم
شکوفه.
نقدها:
گزارش
خانه مقدم
توصیه شده توسط کاربر

خانه بسیار زیبای مقدم یا موزه مقدم در تهران ،خیابان امام خمینی واقع شده و بین خیابان شیخ هادی و خیابان ولی عصر و روبروی خیابان زند نژاد.این عمارت بسیار بسیار بی نظیر و زیبا و جذاب بودکه نمیتوانستیم از دیدنش سیر شویم.این عمارت زیبا دارای سه حیات بود و معماری بسیار جالبی داشت که اشیاء و کلکسیونهای با ارزشی در آن نگهداری میشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: