Close
چشمه علی دامغان
Mohsen MN
نقدها:
گزارش
تفرجگاه دامغانی ها

مجموعه چشمه علی دامغان در سی کیلومتری این شهر و در ناحیه ای خوش آب و هوا قرار گرفته است که خیلی از دامغانی ها برای تفریح در روزهای تعطیل به آنجا می روند. این مجموعه دارای دو بنا به نام آغامحمدخان قاجار هست و معروف هست که او این بنا را احداث کرده . آب و هوای این منطقه معتدل و آب چشمه به خارج از مجموعه روان هست که برای آبیاری باغ های اطراف از آن استفاده می شود. هزینه ورودی به این تفرجگاه به ازای هر نفر هزار تومان تعیین شده

نوع سفر:
تاریخ سفر: