Close
معبد تاریخانه (مسجد تاریخانه)
مریم رجایی
نقدها:
گزارش
مسجدی به قدمت تاریخ!
توصیه شده توسط کاربر

هنگامیکه ما از این مسجد بازدید کردیم خوشبختانه یک لیدر محلی در محل حضور داشت و توضیحات خوبی ارائه کرد. این مسجد قدیمی ترین و یا دومین مسجد تاریخی بعد از مسجد فهرج یزد است که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. به گفته لیدر محلی تاریخانه در ابتدا و در دوران ساسانی بخشی از یک عبادتگاه بوده است البته آتشکده نبوده است بلکه در نزدیکی آتشکده ای قرار دارد که امروزه اثری از ان باقی نمانده است. معماری اولیه بصورت طاق های ساسانی بوده است اما بعدها در دوران اسلامی به سبک گنبدی بازسازی شده است و تنها یکی از طاقهای ساسانی موجود است. مناره مسجد که اجرکاری بسبار زیبایی دارد در دوران سلجوقیان یعنی حدود هزار سال پیش اضافه شده است. رواقهای پیرامون حیاط مسجد بسیار زیبا و باابهت است و واقعا هنگامیکه در زیر این رواقها قدم میزدید حس میکنید که در دل تاریخ قرار دارید. تاریخانه به نظر من زیباترین جاذبه تاریخی دامغان است و ارزش دیدن را دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: