Close
میدان اروپا تفلیس
nazarian
نقدها:
گزارش
میدان اروپا (تفلیس)
توصیه شده توسط کاربر

میدان اروپا میدان زیبایی است که در بافت قدیم تفلیس واقع شده . در اطراف این میدان می توان چند جاذبه مهم این شهر را مشاهده کرد و به راحتی به آنها دسترسی داشت . کلیسای متخی ، تلکابین تفلیس ، پارک ریکه ، تندیس شاه واختانگ گورگسالی اطراف این میدان قرار دارند . همچنین هتلهای مختلفی را می توان اطراف این یافت

نوع سفر:
تاریخ سفر: