Close
میدان کناک
Zahra Yekta
نقدها:
گزارش
میدان پر هیجان کوناک
توصیه شده توسط کاربر

این میدان جزو میادین اصلی ازمیر محسوب میشود. کمتر توریستی ممکن است به ازمیر بیاید و از این میدان بازدید نکند. دست فروش هایی که سوغاتی و نمادهای ازمیر میفروشن ، نوازنده هایی که ساز میزنن و رقصنده هایی که هنر نمایی می کنن، همه و همه باعث میشه که این مکان به نوبه ی خودش جالب و دیدنی باشه.

نوع سفر:
تاریخ سفر: