Close
رستوران بین المللی هفت خوان
Mana
نقدها:
گزارش
این جا کمی بیشتر بمانید!
توصیه شده توسط کاربر

مجموعه هفت خوان دو کافی شاپ با منو، کیفیت و فضای بسیار متفاوت و در دو طبقه مختلف دارد. کافی شاپ گیسیا در همسایگی رستوران بین المللی(کلاسیک) با مبلمان سیاه رنگی است که برای جمعهای سه یا چهارنفره طراحی شده و مهمان را به ماندن ترغیب می کند(برعکسِ کافی شاپی که در همسایگیِ فست فود و یک طبقه پایین تر قرار دارد و برای توقفی کوتاه طراحی شده).من هم که میخواستم چند صفحه دیگر از کتابم را بخوانم گیسیا را ترجیح دادم. این بار پانچ مخصوص هفت خوان سفارش دادم که با ترکیبِ جذابِ قهوه اسپرسو و آب میوه های تازه و رنگ های گرمش و نیاز من به تجدید انرژی برای پیاده رویِ طولانی زیرِ آفتابِ مردادِ شیراز بسیار وسوسه کننده بود. از انتخابم هیچ پشیمان نشدم و هم از طعم لذت بردم و هم انرژی لازم تجدید شد. فقط صندوق دار هنوز سر کار حاضر نشده بود و پرداخت صورتحساب کمی پیچیده شد!

نوع سفر:
تاریخ سفر: