رستوران های شیراز

4
از 2 رای
فست فود بیکن

فست فود بیکن

Fast food bacon
2.5
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز از رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران خانه سنتی پرهامی

رستوران خانه سنتی پرهامی

Parhami Traditional House Restaurant $$ اقتصادی
4.3
(از 19 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 1 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 84٪ از 19 رای
مشاهده
پیتزا موتزا
3
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 185 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کافه قنادی کامران

کافه قنادی کامران

Kamran Pastry Cafe $$ اقتصادی
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 60 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران دوسی

رستوران دوسی

Doosi Restaurant
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 114 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران صوفی

رستوران صوفی

Sufi Restaurant $$ اقتصادی
3.5
(از 5 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 220 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
پیتزا کاوالو
2.2
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 209 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
بستنی گاومیش

بستنی گاومیش

Gav Mish Ice Cream
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 114 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران سفیر شاندیز
4
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 83 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجموعه رستوران باکویه

مجموعه رستوران باکویه

Bakuya Restaurant Complex $$$ گران
3.2
(از 3 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 221 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
کباب ساطوری بناب آذربایجان
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 114 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران روته

رستوران روته

Rotte Restaurant
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 166 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
ساندویچ پارسا

ساندویچ پارسا

Parsa Fast food
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 166 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پیتزا ساندویچ تپش

پیتزا ساندویچ تپش

Tapesh Pizza restaurant
3.5
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 146 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فلافل دژ آبادان

فلافل دژ آبادان

Dej Abadan Falafel
3.5
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 146 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود آنچت

فست فود آنچت

Onchat Fast food $ ارزان
3
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 185 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود هلما

فست فود هلما

Helma Fast Food $ ارزان
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 114 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع پذیرایی احسان

مجتمع پذیرایی احسان

Ehsan Restaurant $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 83 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود کاکوتی

فست فود کاکوتی

Kakooti Fast food $ ارزان
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 114 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود دنیای کتلت آقای سیب زمینی
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
شیراز / ایران
رتبه در شیراز 114 از 391 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده