Close
موزه مقدم
منصوره اسکندری
نقدها:
گزارش
موزه مقدم
توصیه شده توسط کاربر

بی شک موزه مقدم از قشنگترین موزه های تهران است. این موزه از خانه های مجلل دوران قاجار است متعلق به یکی از درباریان بوده . که توسط یکی از پسرانش که علاقمند به هنر و تاریخ بوده به دانشگاه تهران اهدا میشود و امروزه به موزه ایی زیبا تبدیل شده که بجز خود خانه که بسیار دیدنی است بسیاری تابلو و عکس و اشیای قدیمی هم در آن به نمایش گذاشته شده. خانه_مقدم

نوع سفر:
تاریخ سفر: