Close
رستوران چلوشیش
آرش قربانی
نقدها:
گزارش
یه شب خوب

ما خانوادگی رفتیم. به نظرم برای دوتا زن و شوهر یا دوست بهتره،چون محیطش خیلی صمیمیه.
درکل خوب بود چون محیط گرم و صمیمی داشت. اما غذاش به تعاریفی که ازش میکردن نبود.
جز جز نمیگم چیش خوب بود،چیش نه،چوندرست نیست،اما درکل غذاش یه چیز معمولی بود،انتظار بیشتری داشتم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: