Close
آبشار ماسوله
nazarian
نقدها:
گزارش
آبشار ماسوله
توصیه شده توسط کاربر

یکی از دیدنیهای شمال کشورمان شهر یا روستای زیبای پلکانی ماسوله می باشد . از فومن تا آنجا حدود یک ساعت می باشد مسیر چشم نوازی با مزارع چای ، برنج جنگل و رودخانه و درنهایت ماسوله زیبا تکمیل کننده این مسیر می باشد . ورودی برای هر ماشین ۸۰۰۰ تومان بود . بعد از بازدید از ماسوله می توان به آبشار ماسوله هم سری زد که بعد از پل سوم قرار دارد . فاصله ای حدود ۵۰۰ متری دارد که در صورت خسته نبودن می توان پیاده به آنجا رفت در غیر اینصورت تاکسیها با دریافت ۱۰۰۰۰تومان برای ۴ نفر شما را به آنجا می برند . آبشار پر آب و خروشانی است با آب سرد که در زمان حضور ما به علت بارندگی روز قبل آب آن گل آلود بود .

نوع سفر:
تاریخ سفر: