Close
عمارت الماس
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
الماس‌ها کجاست!

برای بازدید از عمارت الماس باید بلیت جدا تهیه کنید. بعد از عبور از بخش کنترل بلیت وارد یک دالان یا راهروی تنگ می‌شوید. بدون هیچ تزیینی و هیچ شاخصه‌ای با ارزشی. وقتی این حس بد اولیه تشدید می‌شود که دیوارها با عکس‌هایی از شکارهای همایونی گونه‌های جانوری پر شده است. در طول راهرو عکس‌هایی است که نه خود شاه قاجار که در چندین مورد خادمین و افراد درجه چندم هم حیوانی را شکار کرده و عکسی به یادگار انداخته‌اند. از این راهرو که بگذریم به شاه نشین کوچکی می‌رسیم که چندین مجسمه مفرغی از مظفرالدین شاه با آن سبیل‌های مشهورش! البته پنجره‌های ارسی این بخش بسیار زیبا هستند و شاید بیش از همه به چشم می‌آیند. آنطور که در راهنمای این بخش نوشته شده بود، در زمان موشک باران تهران بنا و سقف آن آسیب جدی دیده بوده است و بعدها مرمت شده است. بازدید از این بخش موزه را اگر از دست دادید زیاد هم مهم نیست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: