Close
دریای مرمره
حسین مهاجر
نقدها:
گزارش
دریای تمام ترک
توصیه شده توسط کاربر

اگر در جهان تنها یک دریا وجود داشته باشد که بطور کامل در خاک یک کشور قرار گیرد، ناگزیر دریای مرمره خواهد بود. نکته جالب توجه دیگر قرار گیری این دریای کوچک در میان دو قاره آسیا و اروپا است که سبب گردیده دو بخش آسیایی و اروپایی کشور ترکیه را به هم پیوند دهد.
بستر این دریای زیبا پوشیده از مرمر است و در زمان خلافت عثمانی با استخراج این سنگ، بنای بسیاری از آثار تاریخی آن زمان ایجاد شده است. معدود جزایر زیبای این دریا به عنوان پاک ترین جزایر جهان شناخته می شوند و همراه با طبیعت جانوری موجود آن، در زمره مناطق بهشتی زمین محسوب می گردند. گواه این مطلب پرواز مرغکان دریایی بر فراز کشتی های تفریحی و گرفتن غذا از دست مسافرانی است که فارغ از هرگونه مرز انسانی با آنها ارتباط برقرار می کنند و یا شنا و رقص وال ها در کنار این کشتی هاست گویی جشن و شادمانی خود را با ما تقسیم می کنند.
این دریای زیبا صرف نظر از طبیعت بکر، سخاوتمندی های دیگری نیز عرضه داشته است و آن ترانزیت کالا از طریق تنگه بسفر است. کالاهای وارداتی به کشور ترکیه در بندرگاه های این دریای زیبا تحویل گرفته می شود و در قبال آن اقلامی نظیر پوشاک معروف ترک به سایر نقاط جهان صادر می گردد. در نتیجه این دریا شاهراه اقتصادی کشور ترکیه نیز برشمرده می شود. به دلیل وجود جریانهای چند گانه زیر آبی در دریای مرمره و خلیج بسفر که همواره خطراتی را متوجه شناورهای در حال تردد می نماید، نقل است در دانشگاه های این کشور رشته ای مختص دریانوردی در این منطقه ایجاد گردیده و با وضع قانون حمل کشتی در دریای مرمره و تنگه بسفر بتوسط دریانوردان ترک، کلیه کشتی های تجاری موظف به رعایت این قانون و هدایت آن بوسیله کاپیتان های آموزش دیده این دانشگاه می باشند. تمهیدات دریانوردی کشور ترکیه در قبال سایر کشورها نیز دارای تعرفه و هزینه های مختص خود می باشد و هزینه های دریافتی در این خصوص نیز در چرخه اقتصادی کشور ترکیه تزریق می شود.
تماشای منظره غروب در این دریای زیبا را برای همه شما عزیزان آرزومندم

نوع سفر:
تاریخ سفر: