Close
مسجد بزرگ سنت پترزبورگ
Lahiji_majid
نقدها:
گزارش
مسجد سینت پترزبرگ

ما در ایران زمین در تعداد و تنوع معماری مسجد قطعا حرفی برای گفتن داریم. پس دیدن این مسجد در برابر مساجدی که در ایران هست شاید حرفی برای گفتن ندارد.
ولی وجود مسجدی با این عظمت و زیبایی در جایی مثل روسیه، شاید جالب باشد .
یادم می آید اولین بار این مسجد را دیدم، عکسی در اینستاگرام بود و دختری با لباسی هماهنگ با کاشیکاریهای آبی مسجد در کنار سر در این مسجد عکس گرفته بود و فهمیدم که مسجدی در سینت پترزبرگ است.
ما به همراه دوست روسمان که در شهر قدم میزدیم، بعد از دیدار از قلعه ی پترو پاول به دیدن این مسجد رفتیم البته درب مسجد بسته بود و به دیدنش از بیرون اکتفا کردیم.
اگر مسیرتان به این سمت از سینت پترزبرگ نمیخورد، خیلی جای خاصی برای دیدن نیست .

نوع سفر:
تاریخ سفر: