جاذبه های سن پترزبورگ

0
کشتی کروز آئوروا
4
(از 3 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 45 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کلیسای جامع کازان
4.6
(از 12 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 6 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
پارک و کاخ کاترین

پارک و کاخ کاترین

Catherine Palace and Park
5
(از 10 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 2 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
ساختمان سينگر سن پترزبورگ
4
(از 8 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 53 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 88٪ از 8 رای
مشاهده
نیوا
4.3
(از 8 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 28 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 88٪ از 8 رای
مشاهده
میدان کاخ

میدان کاخ

Palace Square (Dvortsovaya Ploshchad)
4.5
(از 7 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 11 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
کاخ بزرگ پترهوف

کاخ بزرگ پترهوف

Peterhof Grand Palace
4.6
(از 5 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 14 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
کلیسای سیویور آن اسپیلد بلاد (کلیسای منجی در خون نشسته)
4.5
(از 12 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 10 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
کاخ زمستانی پیتر اول

کاخ زمستانی پیتر اول

Winter Palace of Peter I
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 9 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
موزه ملی هرمیتاژ (ارمیتاژ)
5
(از 12 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 1 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
ستون الکساندر

ستون الکساندر

Alexander Column
4
(از 5 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 52 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
سالن کنسرت تئاتر مارینیسکی
5
(از 3 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 8 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پارک و باغ پترهوف

پارک و باغ پترهوف

Park And Gardens of Peterhof
4.8
(از 9 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 3 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
بنای یادبود کاترین بزرگ

بنای یادبود کاترین بزرگ

Monument to Catherine the Great
3
(از 1 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 48 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
جنرال استاف بیلدینگ

جنرال استاف بیلدینگ

The General Staff Building
4
(از 1 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 31 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید گاستینی دوور
3
(از 2 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 56 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روسترال کالمز (ستون های یادبود دریایی سن پترزبورگ)

روسترال کالمز (ستون های یادبود دریایی سن پترزبورگ)

Rostral Columns (Memorial Sign Strelka Of Vasilievskiy Island)
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 27 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بازار کوزنچنی

بازار کوزنچنی

Kuznechny Market
5
(از 1 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 16 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ و پارک پالوووکس

کاخ و پارک پالوووکس

Pavlovsk Palace and Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 16 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای اسمولنی
4
(از 1 نقد و بررسی)
سن پترزبورگ / روسیه
رتبه در سن پترزبورگ 31 از 91 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده