Close
برج های دوقلوی پتروناس
Lahiji_majid
نقدها:
گزارش
آرزوی کودکی، دنیا فقط همین برجهاست!
توصیه شده توسط کاربر

یادم نمی آید از کی ولی همیشه دیدن برجهای دوقلوی پتروناس جزو آرزوهایم بوده است.
در سفر به چند کشور جنوب شرق آسیا، دیدن کوآلا را به جهت دیدن برجهای دوقلویش، در لیست مقاصدمان قرار گرفت.
برای دیدن و بالا رفتن از این برجها باید از قبل بلیط خریداری شود و در صورتی که در زمان مراجعه، تعداد بازدیدکنندگان کم باشد، میتوانید از برجها بدون نوبت قبلی بازدید کنید.
زمان بازدید از برجها محدود و در گروه های بیست نفره گنجانده شده که به نظرم حرکت هوشمندانه ای است تا از ازدحام در قسمتهای مختلف آن جلوگیری شود.
کاش این تدبیر هوشمندانه برای برج میلاد هم اعمال شود، چرا که در ساعات یا روزهایی چنان ترافیکی در بالای برج مشاهده میکنی که عطای دیدن برج را به لقایش میبخشی.
دیدن برجهای پتروناس را به عنوان مهمترین جاذبه ی مالزی و نماد این کشور قطعا توصیه میکنم ولی باید بگویم که آنقدرها هم مطابق با آرزویی که برای دیدنش داشتم نبود ، شاید دلیلش این بوده که سالهای پیش که هنوز برجسازی در جهان رونق نداشت، برجهای پتروناس در جهان یگانه و در صدر اخبار بودند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: