Close
مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد
Lahiji_majid
نقدها:
گزارش
عکاسها حتما بروند!
توصیه شده توسط کاربر

کاخ موزه ی سعد آباد که معرف همه ی دوستان هست . پس به تاریخ و پیشینه ی ویکیپدیایی آن اشاره ای نمیکنم.
ساختمان ها و وسایلی که در موزه های مختلف مثل کاخ ملت یا کاخ سبز خواهی دید بسیار ساده تر از کاخهایی هستند که هزاران مورد از آن را در همین تهران خودمان میتوانید پیدا کنید، پس هیچ تعجبی از سادگی کاخها نکنید.
برای هر قسمت از این کاخ ورودیه جداگانه ای باید پرداخت کنید که در ابتدای ورود به محوطه با دستگاه های الکترونیکی و تیک زدن موارد دلخواه شما و تعداد امکان پذیر است.
پس از قبل برای اینکه از کدام موزه قصد بازدید دارید برنامه ریزی و بلیط تهیه کنید چرا که اگر در ورودی هر قسمت تصمیمتان به دیدن این قسمت عوض شد، باید دوباره به ورودی کاخ مراجعه کنید که قطعا عاقلانه نیست.
فضای باز و محوطه ی کاخ جایی بینظیر برای عکاسیهای پرتره و عکاسی کودکان است ، به طوری که گروه های عکاسی مختلف را در محیط کاخ چه برای عکاسی چه برای آموزش عکاسی قابل مشاهده هستند.
پاییز کاغ سعد آباد را از دست ندهید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: