Close
بنای یادبود مدیا
سيمين کرمانی
نقدها:
گزارش
تندیس مدئا
توصیه شده توسط کاربر

در ميدان اروپاي اروپاي باتومي ميتوانيد از اين بناي يادبود به رايگان ديدن كنيد. مدئا يكي از شخصیت های اسطوره ای یونان است . داستان اين شخصيت و پشم زرين در دست :
مدئا دختر آئتین پادشاه کولخیدا بود که به یاسون در ربودن پشم زرین کمک کرد.مردم کولخیدا در ذوب فلزات و صنعت ریخته گری بسیار خبره بودند، این مهارت آنها توجه ماجراجویان و تجار یونانی مانند یاسون را به این سرزمین جلب کرد و آنها با هدف یافت منابعی با ارزش مانند طلا به کولخیدا سفر کردند. مردم این سرزمین به صورت بسیار جالب و منحصر به فردی اقدام به جمع آوری طلا می کردن، آنها پشم گوسفندان را به چوب یا درختان واقع در مسیر عبور باد از طرف کوه ها و عبور ذره های طلا آویزان می کردن و با این روش سعی بر جمع آوری طلا می کردند. .مدئا عاشق ياسون شد و او را در انجام شرط‌های سخت پدر و سرانجام ربودن پشم زرین یاری داد. آن‌ها با هم فرار و ازدواج کردند.
بعدها یاسون او را رها کرد تا با گلاوکه، دختر کرئون ازدواج کند مدیئا از شدت رشک و خشم گلاوکه و کرئون و فرزندان خود را کشت. براي زنده نگه داشتن اين افسانه چنين بناي يادبودي ساخته شد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: