Close
دریای سیاه باتومی
nazarian
نقدها:
گزارش
دریای
توصیه شده توسط کاربر

یکی از شهرهای توریستی و زیبایی که در امتداد دریای سیاه گسترده شده است شهر باتومی گرجستان می باشد . از تفلیس که به سمت باتومی حرکت کنیم از چند کیلومتر مانده به باتومی این خط ساحلی شروع می شود تا انتهای شهر که به مرز ترکیه ختم می گردد . بیشتر ساحل را شن های خوش رنگی تشکیل می دهد و در اکثر نقاط امکان شنا وجود دارد و تخت ، سایه بان و سایل تفریحی موجود است .

نوع سفر:
تاریخ سفر: