Close
آبشار بیشه
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
آبشار بیشه ، آبشار زیبایی که آب آن از زیر ریل های راه آهن می آید .
توصیه شده توسط کاربر

ایستگاه راه آهن بیشه ، ایستگاه زیبایی است که از دیواره کناری آن ، آبی که از ارتفاعات بالادست می آید به صورت آبشارهای کوچکی به پایین می ریزد . این آب ها از یک سری لوله هایی که زیر ریل آن کار گذاشته شده رد می شود و به سمت دیگر ریل می آید و در نهایت به دره زیبایی به عمق پنجاه متر در پایین دست ایستگاه می ریزد . در دره پایین این ایستگاه ، رود سزار جریان دارد . در پایین این دره می توان مشاهده کرد که آبشار زیبایی از آب هایی که از روستای بیشه و در مجاورت ایستگاه راه آهن جریان دارد به پایین می ریزد و به رود سزار می پیوندد . این آبشار زیبا و مرتفع به نام آبشار بیشه معروف است و گردشگران فراوانی را بویژه در فصل بهار و تابستان به این منطقه جذب می کند .

نوع سفر:
تاریخ سفر: