Close
سرچشمه افوس
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
سرچشمه افوس و مجتمع گردشگری آن
توصیه شده توسط کاربر

افوس شهری در استان اصفهان در 38 کیلومتری غرب داران و 180 کیلومتری غرب اصفهان می باشد . این شهر در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا قرار دارد و رشته کوهی زیبا و برف گیری در سمت جنوب آن قرار دارد . چشمه ای در پای این کوه از دل زمین خارج می شود که آب آن به سمت افوس روانه می شود .
در محل این سرچشمه یک مجتمع توریستی برای پذیرایی از گزدشگران احداث شده است .#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: