Close
رستوران وکیل التجار
افسانه
نقدها:
گزارش
وکیل التجار
توصیه شده توسط کاربر

روز تولدم همسرم را دعوت کردم به رستوران وکیل التجار بازار، ورودی این رستوران بسیار با ابهت و زیبا و درون رستوران هم خیلی زیبا بازسازی شده و دقیقا آدم رو میبره به 40 سال پیش زمانیکه میرفتیم خونه مادر بزرگ و پدربزرگا، غذا کباب کوبیده و خورش بادمجان سفارش دادیم که کباب بسیار عالی بود ولی خورش خیلی جالب نبود، در کنار غذا سالاد فصل سفارش دادیم که خیلی عالس بود خانمی که کنار در می ایسته و میز به شما معرفی میکند بدترین جای رستوران را به ما داد که دقیقا کنار چایخانه انجا بود و بسیار پر رفت و آمد ولی در کل ارزش یکبار رفتن را دارد
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: