Close
پونت دس آرتس (پل عشاق)
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
پل عشاق
توصیه شده توسط کاربر

این پل عابر پیاده که بر روی رود سن قرار گرفته و ثبت یونسکو می باشد، هرم موزه لوور را به آن سوی رود متصل می کند.
طبق عادتی قدیمی زوجهای عاشق همیشه با یک قفل به این پل می آمدند و با نوشتن نام خود بر روی آن و بستن آن به نرده فلزی پل، کلید را به سمت رود سن پرتاب می کردند. رفته رفته تعداد این قفلها آنقدر زیاد شد که امنیت پل را به خطر انداخت و نهایت نرده های فلزی در سال 2014 با صفحه ای شیشه ای جایگزین شد تا کسی دیگر به این پل قفل وصل نکند!
این پل با 6 پایه و 7 قوس در بین سالهای 1802 و 1804 در زمان پادشاهی ناپلئون و در مدت دو سال توسط مهندسین مشهور فرانسوی Louis-Alexandre de Cessart و Jacques Dillon از فلز ساخته شد که در آن زمان نخستین پل فلزی پاریس به حساب می آمد. این پل بارها مورد بازسازی قرار گرفت تا در نهایت در سال 1984 با کفپوشی چوبی به شکل کنونی تبدیل شود.
برای دسترسی به این پل می توانید از خطوط مترو شماره 1 و 7 استفاده نمایید و در ایستگاه Palais Royal Musee du Louvre پیاده شوید و با حدود 4 دقیقه پیاده روی به اینجا برسید.
این جاذبه در زمان سفر ما به کشور فرانسه و بازدید از شهر پاریس در رتبه 1652 از بین جاذبه های این شهر در وبسایت تریپ ادوایزر قرار داشت.
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: