Close
چاه های تل آو لافت
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
چاه های تاریخی تلا در بندر لافت قشم ، راهکاری برای ذخیره سازی آب
توصیه شده توسط کاربر

در روستاهای جنوبی کشور که میزان بارندگی سالیانه کم می باشد از روزگار قدیم مشکل کم آبی وجود داشته است.
این روستاییان به جز ساخت آب انبار ، برای ذخیره سازی و تامین آب شرب سالیانه خود از راه های دیگری مانند ایجاد چاه های سنگی استفاده می کرده اند . در هنگام بارش های زمستانه و یا در هنگام بارش های سیلابی منطقه ، آبی که از شیب سنگی مجاور این چاه ها جاری می شده به داخل این چاه ها وارد می شده است تا برای روزهای کم آبی مورد استفاده قرار گیرد.
از این نمونه چاه های قدیمی ، تعداد زیادی هم در بندر قدیمی لافت در جزیره قشم وجود دارد که به چاه های تلا موسوم شده است . عمق این چاه های سنگی لافت ، چهار تا شش متر است و قدمت ساخت آن ها 400 سال است.
تعداد پنجاه شصت عدد از این چاه های قدیمی بطور متمرکز در یک ناحیه گود برداری شده در پای شیب سنگی تپه ای در بندر لافت کنده شده است. پیرامون هر چاه ، لبه ای ساخته شده است. آب جاری از فراز تپه بالای این محوطه ، ابتدا محوطه این گودال را شبیه یک استخر پر می کند . سر ریز این استخر کم عمق ، وارد این چاه ها می شود و برای استفاده بعدی ذخیره می شود . لبه های دور جاه کمک می کند تا لجن و گل و لای همراه آب کمتر به داخل چاه ها بیاید .
واژه تلا واژه محلی مخفف " تل آب " می باشد .

نوع سفر:
تاریخ سفر: