Close
هتل گرند اوزتانیک
Peiman zaki
نقدها:
گزارش
هتل خوب
توصیه شده توسط کاربر

هتل گرند اوزتانیک در تکسیم استانبول میزبان ما به مدت ۳شب و ۴روز بود. در بدو ورود ما بدلیل داشتن پسرمان کوچکمان کارهای تحویل اتاق علی رغم پر بودن هتل سریع و قبل از ساعت۱۴ انجام شد و در کل پرسنل مودب داشتند. اینترنت هتل قابل قبول و صبحانه بسیار عالی و در بازه ۷تا ۱۰صبح سرو میشد. اتاقمون هر روز تمیز و مرتب میشد و مکان هتل هم بسیار عالی بود. تنها ایراد این هتل این بود که گاهی صدای اتاق های بغلی شنیده میشد و قیمت نوشیدنی ها و خوراکی های یخچال حدود ۴برابر بیرون بود. #لست_سکند #گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: