Close
مسجد امام خمینی (مسجد ملک)
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
مسجد ملک کرمان و برج سلجوقی
توصیه شده توسط کاربر

مسجد بزرگ و مصفای ملک کرمان ، به نام مسجد جامع ملک نیز شناخته می شود و نزدیک به هزارسال قدمت دارد و مربوط به دوره سلجوقیان می باشد . همچنین برجی تاریخی از همان دوران ، در گوشه شمال شرقی این مسجد به نام قرار دارد که به نام برج سلجوقی معروف است . البته قسمت بالایی این برج فروریخته است .
بعد از انقلاب و با احداث خیابان امام خمینی در مجاورت شمالی مسجد ملک ، نام این مسجد به مسجد امام خمینی تغییر یافت .
این مسجد بزرک ، حدود 100 متر طول و 90 متر عرض دارد . مسجد جامع ملک ، بزرگترین و کهن ترین مسجد کرمان می باشد . در گذشته قناتی از میان صحن وسیع مسجد ملک بور می کرده که البته بعدا خشک شده و روی آن را پوشانده اند .

نوع سفر:
تاریخ سفر: