Close
مرداب هسل
عشق سفر
نقدها:
گزارش
هسل
توصیه شده توسط کاربر

مرداب زیبایی در نزدیکی شهر چالوس که به سبب تغییر رنگ سطح آب مرداب گردشگران را به سمت خود کشیده است. البته از شانس بد زمانی که ما آن را برای بازدید انتخاب کردیم این ویژگی وجود نداشت. داخل مرداب پر بود از ماهی های قرمز زیبا. برای رفتن به این مرداب هم می توان از وانت هایی که توسط محلی ها افراد رو به این مرداب میرسونن و مبلغ ۱۰ هزار تومان دریافت میکنند استفاده کرد هم میتوان پیاده رفت. که ما پیاده روی رو انتخاب کردیم و ماشین رو کنار عوارضی پارک کردیم و پیاده رفتیم با اینکه بچه کوچیک داشتیم اونقدرا راه زیاد نبود که پشیمان بشیم. عده ایی هم از ابتدای مسیر یعنی از جاده چالوس پیاده حرکت کرده بودند. در طول مسیر عبور از جنگل لذت بخش خواهد بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: