Close
پل قشلاق (پل شیخ)
Roya.noori
نقدها:
گزارش
پل قشلاق(پل شیخ)سنندج
توصیه شده توسط کاربر

یکی از آثار تاریخی و زیبای سنندج پل شیخ در دوکیلومتری شمال شهر سنندج و در مسیر جاده آسفالت روستای باباریز و قلیان و خلیچیان بر روی رودخانه قشلاق احداث شده است..مسیر همیشگی ما به سمت روستای باباریز.
دلیل نامگذاری پل شیخ بخاطر شخصی بانفوذ و عارف به نام حاج شیخ شکرالله شهبازی که به وسیله ایشان پل مرمت شد به نام پل شیخ شهرت یافته است.
با توجه به فرم طاق ها و پایه ها و قوسهای جناقی و رومی به نظر می رسد مربوط به دوران قاجار باشد.
این پل دارای 6 دهانه است که 4 دهانه ی میانی بزرگتر دهانه های کناری است.
بعد از مرمت پل پلی دیگر در کنار پل اصلی ساخته شد که امروزه برای عبور و مرور از این پل جدید استفاده میشود و پل اصلی همچنان پابرجا و زیباست

نوع سفر:
تاریخ سفر: