جاذبه های استان کردستان

0
روستای اورامان تخت (روستای هورامان تخت)
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
سروآباد / ایران
رتبه در سروآباد 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
روستای بلبر

روستای بلبر

Bolbar Village
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
استان کردستان / ایران
رتبه در استان کردستان 4 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مجتمع تجاری خورشید زریوار (زریبار)
4
(از 1 نقد و بررسی)
مریوان / ایران
رتبه در مریوان 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار مریوان
4
(از 1 نقد و بررسی)
مریوان / ایران
رتبه در مریوان 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه ایمام (قلعه امام مریوان، قلعه خان احمد)
مریوان / ایران
رتبه در مریوان 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه زریوار (زریبار)

دریاچه زریوار (زریبار)

Zarivar Lake (Zrebar Lake)
4.4
(از 17 نقد و بررسی)
مریوان / ایران
رتبه در مریوان 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 17 رای
مشاهده
پارک ساحلی زریوار (زریبار)
4
(از 1 نقد و بررسی)
مریوان / ایران
رتبه در مریوان 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان شهروند
4
(از 1 نقد و بررسی)
مریوان / ایران
رتبه در مریوان 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای بیساران
5
(از 2 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 5 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای تنگی سر

روستای تنگی سر

Tangi sar village
5
(از 2 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 5 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک مشاهیر کرد

پارک مشاهیر کرد

Mashahir Kord Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 22 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای نیر

روستای نیر

Niar Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 22 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای جولانده
4
(از 3 نقد و بررسی)
استان کردستان / ایران
رتبه در استان کردستان 6 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای دیوزناو

روستای دیوزناو

Deyvaznav Village
4
(از 3 نقد و بررسی)
استان کردستان / ایران
رتبه در استان کردستان 6 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای پالنگان
4.4
(از 10 نقد و بررسی)
کامیاران / ایران
رتبه در کامیاران 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 90٪ از 10 رای
مشاهده
رودخانه سیروان
4
(از 1 نقد و بررسی)
اورامان تخت / ایران
رتبه در اورامان تخت 3 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک امانیه سنندج

پارک امانیه سنندج

Sanandaj Amaniyeh Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 11 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع تجاری کردستان

مجتمع تجاری کردستان

Kurdistan Commercial Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 22 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان اقبال

میدان اقبال

Eghbal Square
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
سنندج / ایران
رتبه در سنندج 21 از 85 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای شریف آباد
5
(از 1 نقد و بررسی)
بیجار / ایران
رتبه در بیجار 1 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده