Close
دریای مرمره
Shilan
نقدها:
گزارش
دریای مرمره
توصیه شده توسط کاربر

یکی از زیباترین دریاهای بوده که تا به امروز دیده ام .آرامش این دریا وصف ناپذیره و حتما دیدنش رو بهتون پیشنهاد میکنم.
این دریا میان دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد و کشور ترکیه را به دو بخش آسیایی و اروپایی تقسیم کرده است.
کشتی های تفریحی و کشتی های ترانزیتی بسیاری بر روی این دریا قرار دارند.این دریا شاهراه اقتصادی کشور ترکیه نیز محسوب میشود.
تنگه بسفر دو دریایی سیاه و اژه را به هم وصل میکند.
پرواز مرغان دریایی در کنار کشتی ها و غذا دادن به این موجودات زیبا بسیار مفرح و آرامش بخش است.و همچنین ساحلی بسیار تمیز و زیبا و خانه های بسیار اعیانی و زیبا که متاسفانه قسمتی از دریا را هم تسخیر کرده اند وجود دارد.

 

نوع سفر:
تاریخ سفر: