Close
پل کله
عشق سفر
نقدها:
گزارش
پل کله
توصیه شده توسط کاربر

این پل تاریخی در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده و رابط بین دو روستای مدیسه و نوگوران می باشد.
اطراف این پل درختان و زمین های برنج فضای دلپذیری جهت وقت گذرانی مهیا کرده است. در کنار این پل یک چایخانه هم از قدیم وجود داشته که محلی مناسب آقایان مجرد بوده جهت صرف چای و قلیان و این قسمت مناسب رفتن با خانواده نیست ولی در سمت دیگر میتوان برای صرف چای یا صبحانه ساعتی در این مکان زیبا اقامت داشت.

نوع سفر:
تاریخ سفر: