Close
رستوران چلوشیش
H L
نقدها:
گزارش
پرسنل خوش برخورد

رستوران خوب و دنجی بود ولی فضای آن کوچک بود بخصوص در این ایام کرونا نباید اینقدر میهمان یکجا بپذیرند
تزینات خوب بود. همین که سعی کرده بودند به شکل محلی باشه خوب بود و با متانت توضیحاتی میدادند
ضمناً غذاهاش خیلی خیلی چرب بودند بخصوص کوبیده که بوی بدی از چربی میداد

نوع سفر:
تاریخ سفر: