Close
رستوران وکیل التجار
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
رستوران وکیل التجار

رستوران وکیل التجار در میدان محمدیه، در یک کاروانسرای قدیمی با قدمت بیش از 90 سال تاسیس شده و از معماری سنتی زیبایی برخوردار است. منوی رستوران را که ورق میزنی و توصیف غذاها را که به شکل زیبایی نگارش شده است را میخوانی، دهنت آب میافته! اما وقتی با غذا روبرو می شوی، کیفیت معمولی و پایین او بدجور توی ذوق میزند! سطح قیمتی رستوران بسیار بالاست. سفارش من چلو خورشت مسما بود که معمولی و بی کیفیت بود. شربت انگبین آن واقعا بی کیفیت بود!

نوع سفر:
تاریخ سفر: