Close
پارک نیاوران
پرهام زارع
نقدها:
گزارش
پارکی زیبا و خوش اب و هوا
توصیه شده توسط کاربر

در شمال تهران پارکی هست به نام پارک نیاوران ، پارکی بزرگ ،بسیار زیبا و خوش اب و هوا که میتوان لحظات خوب و ارامی سپری کرد و ساعت ها قدم زد

نوع سفر:
تاریخ سفر: