Close
برج های دوقلوی پتروناس
Sali
نقدها:
گزارش
Petronas Twin Tower
توصیه شده توسط کاربر

برج های دوقلوی پتروناس : Petronas Towers

#برجهای_دوقلوی_پتروناس در مالزی ، دو برج دو قلوی سر به فلک کشيده هستند که تلفیقی است هنرمندانه از آهن و شیشه و نمونه ی واقعی از رویای انسان برای تسخیر آسمان ...

همچنین وجود يك پل ارتباطي که طبقات ۴۱ و ۴۲ دو برج را به هم وصل می کند که هم راه ارتباطی بین دو برج و هم باعث مقاوم شدن سازه و هم در مواقع خطر مثل آتش سوزی راهی باشد برای پناه بردن به برج بعدی و هم کاربرد تفریحی دارد. در طبقات پاييني اين برج ها نيز مرکز خریدي به نام سوریا Suria_KLCC# وجود دارد.

نكته جالب توجه در برج هاي پتروناس اينجاست كه هر كدام از برج ها را طي پروژه اي كاملا جداگانه يكي را گروهي ژاپني و ديگري را گروهي كره اي اجرا نموده اند كه داراي اختلاف ارتفاع نيز مي باشند .

#تايسيز
#پتروناس
#مالزي
#سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: