تور‌ها

4.7
از 1904 رای
آگهی پرنده مهاجر - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences (دلوکس)
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
چکاوک
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/12 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 3/21 ساعت: 03:15
58,290,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences (دلوکس)
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/12 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: شنبه 3/19 ساعت: 03:15
58,310,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی گردشگر سپهر - جایگاه F - دسکتاپ
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 3/12 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: سه‌شنبه 3/22 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: یک‌شنبه 3/13 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: چهارشنبه 3/23 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی زیماسفر - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: دوشنبه 3/14 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: پنج‌شنبه 3/24 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: سه‌شنبه 3/15 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: جمعه 3/25 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: چهارشنبه 3/16 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: شنبه 3/26 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: پنج‌شنبه 3/17 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: یک‌شنبه 3/27 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: جمعه 3/18 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: دوشنبه 3/28 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences (دلوکس)
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
چکاوک
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/19 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 3/28 ساعت: 03:15
56,290,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
نامی گشت ایرانیان
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/19 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 3/28 ساعت: 03:15
58,290,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences (دلوکس)
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/19 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: شنبه 3/26 ساعت: 03:15
58,400,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences (دلوکس)
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/19 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 3/28 ساعت: 03:15
58,400,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 3/19 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: سه‌شنبه 3/29 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
Sheraton Towers Singapore
5
Sheraton Towers Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
ایر عربیا
رفت: شنبه 3/19 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 3/28 ساعت: 00:00
94,383,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: یک‌شنبه 3/20 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: چهارشنبه 3/30 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
Novotel Singapore On Stevens Hotel
0
Novotel Singapore On Stevens Hotel
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
نامی گشت ایرانیان
ایر عربیا
رفت: دوشنبه 3/21 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: سه‌شنبه 3/29 ساعت: 00:00
84,770,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: دوشنبه 3/21 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: پنج‌شنبه 3/31 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Andaman Embrace Patong
2.8
Andaman Embrace Patong
BB
پوکت
5 شب
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: سه‌شنبه 3/22 ساعت: 18:20
امارات
برگشت: جمعه 4/1 ساعت: 19:20
89,990,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
0
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences
BB
کوالالامپور
4 شب
Novotel Singapore On Stevens Hotel
0
Novotel Singapore On Stevens Hotel
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
نامی گشت ایرانیان
ایر عربیا
رفت: سه‌شنبه 3/22 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: پنج‌شنبه 3/31 ساعت: 00:00
90,770,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز