تور‌ها

4.7
از 1904 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: دوشنبه 3/7 ساعت: 17:40
معراج
برگشت: جمعه 3/11 ساعت: 10:35
21,130,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: دوشنبه 3/7 ساعت: 17:40
معراج
برگشت: شنبه 3/12 ساعت: 10:35
23,230,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی بیسان سیر - جایگاه F - دسکتاپ
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: سه‌شنبه 3/8 ساعت: 19:20
معراج
برگشت: جمعه 3/11 ساعت: 10:30
16,950,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: سه‌شنبه 3/8 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: شنبه 3/12 ساعت: 10:35
21,060,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی مهریانا سیر پارس - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: سه‌شنبه 3/8 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: یک‌شنبه 3/13 ساعت: 10:35
22,130,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
6 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: سه‌شنبه 3/8 ساعت: 16:00
معراج
برگشت: دوشنبه 3/14 ساعت: 10:30
23,550,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: چهارشنبه 3/9 ساعت: 19:20
معراج
برگشت: شنبه 3/12 ساعت: 10:30
19,800,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: چهارشنبه 3/9 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: یک‌شنبه 3/13 ساعت: 10:35
22,960,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: چهارشنبه 3/9 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: دوشنبه 3/14 ساعت: 10:35
25,530,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
6 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: چهارشنبه 3/9 ساعت: 16:00
معراج
برگشت: سه‌شنبه 3/15 ساعت: 10:30
28,000,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 19:20
معراج
برگشت: یک‌شنبه 3/13 ساعت: 10:30
19,650,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: دوشنبه 3/14 ساعت: 10:30
22,400,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 17:45
معراج
برگشت: دوشنبه 3/14 ساعت: 10:35
23,400,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
قشم ایر
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 08:45
قشم ایر
برگشت: دوشنبه 3/14 ساعت: 12:45
24,410,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
قشم ایر
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 19:00
قشم ایر
برگشت: سه‌شنبه 3/15 ساعت: 23:00
28,010,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
ارزین سیر ایرانیان
معراج
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 17:45
معراج
برگشت: سه‌شنبه 3/15 ساعت: 10:35
28,150,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
6 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 16:00
معراج
برگشت: چهارشنبه 3/16 ساعت: 10:30
29,800,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 3/11 ساعت: 19:20
معراج
برگشت: دوشنبه 3/14 ساعت: 10:30
19,100,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
قشم ایر
رفت: جمعه 3/11 ساعت: 19:00
قشم ایر
برگشت: سه‌شنبه 3/15 ساعت: 23:00
22,350,000 تومان
خرید آنلاین
Grand Star Hotel Bosphorus
2.1
Grand Star Hotel Bosphorus
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 3/11 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: سه‌شنبه 3/15 ساعت: 10:30
22,750,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز